Newyddion Diwydiant

Rhai Rhesymau dros Heneiddio Stripiau Sêl Rwber

2018-06-22

Mae problem heneiddio stribedi selio rwber bob amser wedi bod yn broblem sy'n plagu'r diwydiant stribedi selio. Ar hyn o bryd, mae defnyddio rwber yn y diwydiant stribedi selio yn dal i fod yn eang iawn, felly mae datrys problem heneiddio rwber yn dal i fod yn bwysig iawn ar gyfer datblygu'r diwydiant stribedi selio. Ar yr un pryd, y broblem o heneiddio yw'r ffactor pwysicaf sy'n effeithio ar selio'r sêl.

Mae heneiddio rwber yn bennaf yn cyfeirio at gracio, caledu, dadfeilio, a thorri'r rwber sy'n digwydd wrth ddefnyddio neu storio rwber.

Y prif ffactor sy'n effeithio ar heneiddio morloi yw'r amgylchedd naturiol:

Yn gyntaf, mae effeithiau ocsigen, osôn a chydrannau aer eraill yn cael eu hachosi yn bennaf oherwydd achosion o adweithiau ocsideiddio sy'n torri cadwyni moleciwlaidd rwber, ond nid yw graddau dylanwad osôn ac ocsigen yr un fath, ac mae'r osôn yn fwy dinistriol i ocsidiad.

Yn ail, mae effaith goleuni a lleithder, sy'n ffactor allweddol wrth gyflymu heneiddio, y lleithder yn yr awyr yw'r amodau angenrheidiol i achosi'r rwber i feddalu, a golau yw'r brif ffactor i hyrwyddo ei ddisgwylio, gall golau haul hirdymor yn hawdd deformu'r rwber yn meddalu.

Yn drydydd, mae dylanwad tymheredd a thymheredd ar rwber yn dal yn gymharol fawr. Y prif reswm yw, os bydd y rwber yn caledu yn y gaeaf oer, bydd y rwber yn torri, a bydd yr haf poeth yn meddalu'r rwber.

Y pwyntiau uchod yw'r ffactorau pwysicaf sy'n achosi heneiddio seliau rwber. Felly, pan fo'r morloi yn cael eu cynnal, dylent ddechrau'n bennaf o'r agweddau ar atal dŵr, inswleiddio aer a chadwraeth gwres.