Newyddion Diwydiant

Sut i arbed morloi rwber

2018-06-21
Mae deunyddiau rwber yn gyffredin iawn yn ein bywydau, ac am gyfnod hir fe welwn fod seliau rwber yn anodd eu cadw, yn enwedig yn yr haf. Am gyfnod hir mewn amgylchedd tymheredd uchel, y broblem fwyaf rhagweld â morloi rwber yw datrysiad toddi.

Felly, pan fyddwch yn achub neu'n cynnal y sêl, rhaid i chi roi sylw i'r pwyntiau canlynol:

Yn gyntaf, er mwyn osgoi golau haul uniongyrchol am amser hir, mae gormod o olau haul yn angheuol wrth heneiddio rwber. Yn gyffredinol, mae rwber yn ddu ac mae ganddo gapasiti amsugno gwres cryf. Bydd yn arwain at gynnydd mewn tymheredd, a fydd yn newid ei eiddo ffisegol. Mae'r canlyniad yn feddalu.

Yn ail, er mwyn osgoi amgylchedd tymheredd uchel, dywedodd y blaen y bydd golau haul uniongyrchol yn arwain at ddadffurfiad tymheredd uchel. Mae'r tymheredd uchel hefyd yn niweidiol iawn i dynnu rwber.

Yn drydydd, dylai amgylchedd storio y sêl rwber fod yn sych, sydd hefyd yn ffactor pwysig i atal ei heneiddio.

I grynhoi, amgylchedd storio y sêl rwber yw osgoi'r amgylchedd golau, cŵl a sych.


Rubber Seal StripRubber Seal Strip