Diwydiannau & amp; Ceisiadau

 • Mae deunydd selio yn ddeunydd cyffredin yn y broses addurno. Gellir ei ddefnyddio i lenwi'r ffrâm drws a'r ffenestr yn y tŷ, llenwi'r perimedr gwydr a chymalau strwythurol eraill, neu y gwythiennau a'r craciau. Mae ganddo anwylledd a thynni dŵr.

  2018-07-06

 • Mewn rhai dyfeisiadau, defnyddir gasgedi clwyfau metel i sicrhau gwell effaith selio.

  2018-07-02

 • Mae Kaxite yn darparu ystod o gynhyrchion selio sy'n cwrdd ag anghenion penodol y diwydiannau papur, mwydion a bwrdd. Mae gan y cynhyrchion a ddarparwn ni wrthwynebiad ardderchog i sgraffinyddion uchel, slyri poeth a hynod gwlân, a chymhlethdodau nad ydynt yn halogi ar gyfer cynhyrchu papur cain.

  2017-08-17

 • Mae Kaxite wedi bod yn arweinydd mewn dewis gasged a safoni yn y Cemegol & amp; Diwydiant Petrocemegol. Wrth weithio mewn planhigion sy'n trin cemegau hynod beryglus, mae'n peri pryder mawr eu bod yn cael eu rheoli'n briodol. Y gascedi a'r cynhyrchion selio yr ydym yn eu cynnig yw Dim ond o'r ansawdd gorau sy'n addas ar gyfer y maes hwnnw.

  2017-08-17

 • Mae canllawiau llym iawn yn y diwydiant bwyd a nodir gan The FDA, USP a CIS.Kaxite nid yn unig sydd â chynhyrchion sy'n gweithio'n effeithiol yn y meysydd hyn ond maent hefyd yn cydymffurfio â safonau o'r fath.

  2017-08-17

 • Wrth adeiladu car, mae un am gael cynnyrch sy'n ddwyieithog, yn gryno ac yn gryf. Mae Kaxite yn cydnabod y darnau ac wedi creu darnau a fydd yn gweddu i'r anghenion hyn yn berffaith.

  2017-08-17