Diwydiannau & amp; Ceisiadau

Morol

2017-08-17

Rydym yn cynnig pob math o seliau ar gyfer y maes anodd hwn. Rydym yn cynnig cyflenwad cyflym ar gyfer gwaith trwsio'n gyflym.

Ar gyfer effeithlonrwydd hirdymor, mae'n bwysig bod ein cynnyrch yn wrthsefylli ddŵr.

Cysylltiadau â grwpiau cynnyrch:

Taflenni nwy metelaidd a chywasgu

mae taflenni cywasgu a gasiau nad ydynt yn fetelau yn cael eu defnyddio'n helaeth yn ystod adeiladu llongau a chynnal a chadw planhigion ar y bwrdd.

Gasgedi Metelaidd

Mae gascedi Kammprofile a gasciau clwyfau troellog yn cael eu defnyddio'n helaeth mewn llongau a phiblinellau pwysau morol lle mae'r tymheredd, y pwysau, y cyfraddau llif neu'r dirgryniad y tu hwnt i allu deunyddiau cydosod confensiynol. Mae gasgedi graffit wedi'i atgyfnerthu hefyd ar gael. Maent wedi'u profi'n dda ar blanhigion stêm, hydrolig a chyfnewidydd gwres.

Paccings Braided

Mae'r ystod lawn o becynnu wedi'i blygu'n cwmpasu pob dyletswydd selio chwarrelog morol - o bympiau a falfiau canrifrog a gwrthgyferbyniol i wefannau gwrthryfel a chwarennau difrifol. Fel Pacio PTFE, Pecynnu PTFE graffit, pacio graffit, ac ati
.
Ymuniadau ehangu

Defnyddir yr holl rannau o gymalau ehangu a chaeadau hyblyg yn y diwydiant morol. Mae'r cais nodweddiadol yn cynnwys derbyniadau aer, tyllau tylbinau nwy, dwythellau oeri, ac amddiffynwyr ar gyfer hyrddau hydrolig.

Hose Metel Hyblyg

Defnyddir pibell metel hyblyg a phibellau nad ydynt yn metelau yn eang i longio olew, system ddŵr, systemau byw, system cysylltiad tanc.

Blaenorol:

Metelegol