Newyddion Diwydiant

Beth ddylwn i roi sylw iddo wrth storio tâp gwrth-cyrydu?

2018-09-03
Dylai'r tâp gwrth-cyrydu gael ei roi mewn rhol, heb ei blygu, a dylid ei droi unwaith bob chwarter pan fo'r amser storio yn rhy hir. Gall fod rhai mannau plygu. Ar gyfer rhai warysau storio mawr, mae angen ei droi unwaith mewn cyfnod penodol o amser, fel y gall fod yn fwy ffafriol i gadw'r tâp a sicrhau na fydd ei wahanol eiddo yn newid. Dylid storio tâp gwrth-cyrydu polypropylen yn y warws ar adegau cyffredin i atal haul a glaw. Gwaherddir cysylltu â'r toddydd organig o olew asid-sylfaen, ei gadw'n lân ac yn sych, ac mae tymheredd yr ystafell rhwng -15 ° C a 40 ° C i ffwrdd o'r ddyfais darganfod.