Newyddion Diwydiant

Ynglŷn â matiau troi metel, gascedi graffit

2018-08-24

Mae'r gasged graffit yn cael ei ffurfio trwy gyfuno plât sbwriel metel a gronynnau graffit hyblyg ac yna'n dyrnu neu'n cneifio. Mae ganddo ymwrthedd cyrydu da, ymwrthedd tymheredd uchel / isel, gwytnwch cywasgu da a chryfder uchel. Defnyddir amrywiaeth o gasgedi geometrig crwn a chymhleth yn eang mewn pibellau, falfiau, pympiau, llongau pwysau, a gwres. Cyfnewidwyr, cyddwysyddion, generaduron, cywasgwyr aer, pibellau gwydr, oergelloedd, ac ati.