Newyddion Diwydiant

Beth wyt ti'n ei wybod am ddiffiniad y diwydiant sêl?

2018-07-31
Mae selio yn gydran neu'n fesur sy'n atal gronynnau hylif neu solet rhag gollwng o arwynebau cyfagos ar y cyd ac yn atal mater tramor (fel llwch a lleithder) rhag mynd i mewn i'r tu mewn i'r peiriant.

Yn gyffredinol, mae'r diwydiant yn cyfeirio at y mathau o weithgareddau economaidd sy'n cael eu dosbarthu yn ôl cynhyrchiad cynhyrchion tebyg neu sydd â'r un broses neu'n darparu gwasanaethau llafur tebyg, megis y diwydiant arlwyo, y diwydiant dillad, a'r diwydiant peiriannau.

Mae'r diwydiant selio wedi'i gynllunio i atal gronynnau hylif neu solet rhag gollwng o arwynebau ar y cyd ac i atal amhureddau allanol (fel llwch a lleithder) rhag mynd i mewn i'r peiriant neu i atal gollyngiadau o ronynnau hylif neu solet o arwynebau ar y cyd a i atal gollyngiadau. Mae'r un categori gweithgaredd economaidd o fesurau sy'n amhureddau cynhenid ​​(fel llwch a lleithder) yn ymosod ar fewn peiriannau ac offer, o'r enw diwydiant selio.