Newyddion Diwydiant

Cynghorau Prynu Gasged Clwyfau Metel

2018-06-27
Mae gasged clwyfog metel yn elfen selio bwysig. Fe'i defnyddir yn eang mewn petrolewm, cemegol, meteleg, cynhyrchu pŵer, adeiladu llongau a diwydiannau eraill. Ar hyn o bryd, mae'n elfen allweddol o selio pibellau pwysau, falfiau, pympiau, cyfnewidwyr gwres ac offer arall yn Tsieina ar hyn o bryd. Felly, mae detholiad a defnydd o gynhyrchion gasged cliriau metel o ansawdd uchel yn arwyddocaol iawn wrth leihau a dileu rhedeg, rhedeg, diferu a gollwng, yn ogystal â sicrhau diogelwch yr offer cynnal a gweithrediad arferol y bibell bwysau . Sut i ddewis gasged cliriau metel sgwâr?

Yn gyntaf, dylid nodi'r pwyntiau canlynol wrth brynu cynhyrchion gasged clustog metel:


1, yn ôl amodau gwaith, detholiad fflat ar hap detholiad math o gasged clwyfog troellog.

2. Gan ddethol cynhyrchion y mentrau cynhyrchu â systemau rheoli ansawdd cadarn ac effeithiol, dylai zui ddefnyddio'r gasgedi metel clwyfi metel o fentrau sy'n dal offer arbennig (cydrannau pibellau pwysedd) trwyddedau gweithgynhyrchu ac adroddiadau prawf math dilys.

3. Ni chaniateir clwyfau, gwagleoedd, anwastadrwydd a diffygion mannau mwdyn sy'n effeithio ar berfformiad selio ar wyneb prif gorff y gasged clustog metel. Dylai arwyneb prif gorff y gasged clwyfog metel fod yn gyfartal ac yn briodol uwch na'r band metel. Dylai'r gwead ymylol fod yn glir, ond ni ddylai'r band metel fod yn agored. Dylai'r pellter rhwng cymalau solder o gasgedau clwyfog metel fod yn unffurf ac ni ddylai fod unrhyw ddiffygion fel rhai heb eu toddi neu eu toddi. Ni fydd wyneb y cylch atgyfnerthu yn cael unrhyw ddiffygion megis byrriwyr, mannau anwastad neu rwstus, a bydd y pellter rhwng arwynebau selio uchaf a isaf y prif gorff gasged cliriau metel ac arwynebau uchaf ac isaf y cylch atgyfnerthu yn gyfartal . Rhaid i'r ffon atgyfnerthu a'r prif gorff gasged clwyfau metel gael eu gosod yn dynn ac ni ellir eu rhyddhau; Dylai'r ffi atgyfnerthu allanol a'r corff gwag gael eu gosod a'u rhyddhau.

4, cyfradd gywasgu, cyfradd adennill a pherfformio selio yn fynegai perfformiad pwysig o'r gasged, yn gyffredinol, o dan y rhagdybiaeth o fodloni'r gofynion cyfradd cywasgu, y cyfradd adennill uwch yw'r gorau; ac wrth gwrdd â'r gofynion safonol gwydnwch O dan yr egwyddor, mae gwerth prawf y gymhareb gywasgu hefyd yn fwy. Dylid dewis cynnyrch gasged gyda pherfformiad selio da, cymhareb cywasgu cymedrol, a chyfradd adennill uchel.


Yn ail, dylid nodi'r pwyntiau canlynol wrth osod gasgedi clwyfi metel:

1, edrychwch yn ofalus ar ansawdd fflamiau, bolltau, cnau a gasiau cyn eu gosod, edrychwch yn ofalus ar yr amodau gosod fflam neu ryngwyneb, p'un a oes ceg rhannol, ceg anghywir, ceg agored, twll anghywir a diffygion eraill.

2. Rhaid glanhau wyneb y fflam neu'r sêl. Ni ddylid cadw at amhureddau mecanyddol at wyneb a bolltau nac edau'r gasged.

3, ni ellir llwytho gasged clwyfau metel troellog, dylai sicrhau cywasgu unffurf.

4, wrth tynhau'r cnau, cymhwyso'r heddlu yn gyfartal, dylid rhannu'r bolltau'n gymesur yn 2 i 3 gwaith i'w tynhau, fel bod y gasged clwyf metel yn cael ei wasguGwisg.