Newyddion Diwydiant

Nodweddion Taflen Graffit Hyblyg

2018-06-13
Mae priodweddau cemegol carbon elfenol ar dymheredd yr ystafell yn gymharol sefydlog, yn anhydawdd mewn dŵr, asidau gwanhau, alcalïau gwanog, a thoddyddion organig; mae'n adweithio ag ocsigen ar dymheredd uchel a llosgiadau gwahanol i gynhyrchu carbon deuocsid neu garbon monocsid; mewn halogenau yn unig gall fflworin ymateb yn uniongyrchol â charbon elfennol; O dan y tymheredd uchel, gall carbon ymateb gyda llawer o fetelau i ffurfio carbidau metel. Mae carbon yn gostyngol, a gall metelau gael eu toddi ar dymheredd uchel.

Mae Taflen Graffit Hyblyg yn fwynal crisialog elfen carbonaceidd y mae ei ditten grisial yn strwythur haenog haenog. Y pellter rhwng pob haen rwyll yw 340pm, ac mae gofod atomau carbon yn yr haenen rwyll yn 142pm. Mae'n system grisial hecsagonol gyda charthiad haen cyflawn. Mae'r arwyneb cloddio yn cynnwys bondiau moleciwlaidd yn bennaf, ac mae ei atyniad moleciwlaidd yn wan, felly mae ei hyfywedd naturiol yn dda iawn.

Mae'r holl Daflen Graffit Hyblyg a diemwnt, carbon 60, carbon nanotubau, ac ati oll yn elfennau unigol o garbon, ac maent yn allotropau.