Newyddion Diwydiant

Beth yw'r fantais o selio chwistrelladwy?

2018-05-25

Yn chwistrellu Mae sylwedd yn sylwedd a ddefnyddir i atal hylif rhag pasio trwy'r wyneb neu ymuno â oropeniadau mewn deunyddiau. Defnyddir selio chwistrellu Pob math o gymalau statig mecanyddol sy'n ymwthio ag anhwylderau allanol a gollyngiadau deunydd mewnol. Mewnosod, defnyddir y seliwr hefyd fel peth llenwi sy'n gallu rhwystro llwyth, sain a gwres rhag trosglwyddo.Injectable Sealant tool

Mae selwyr yn dangos nifer o eiddo. Fel gwrth-gollyngiadau, gwrth-ddŵr, gwrth inswleiddio, inswleiddio sŵn, inswleiddio gwres a swyddogaethau eraill. Maen nhw'n selio'r strwythur uchaf i'r is-haen ac maent yn arbennig o aneffeithiol mewn triniaeth gwrth-ddŵr trwy gadw lleithder i mewn / allan y cydrannau y maent yn cael eu defnyddio ynddynt. Gallant ddarparu inswleiddio thermol ac acwstig a gallant weithredu fel rhwystr tân. lleddfu neu lenwi syml. Yn aml, cânt eu holi i gyflawni nifer o'r swyddogaethau hyn ar unwaith.

Mae gan y sawl sy'n selio tair swyddogaeth sylfaenol: llenwi bwlch rhwng dwy is-straten neu ragor; mae'n ffurfio rhwystr trwy eiddo theffisegol y encapsulant ei hun ac yn glynu wrth y swbstrad; gwisgwch y bywyd, yr amodau defnydd a fwriadwyd gan y gwasanaeth a chadw'r ymarferion selio yn yr amgylchedd. O'u cymharu â weldio, mae selwyr yn symlach ac yn ddibynadwy

Injectable Sealant